OrthodontieOrthodontie, ofwel een beugelbehandeling is een bekend fenomeen – bijna de helft van de Nederlandse kinderen en steeds meer volwassenen krijgt orthodontische hulp.  Meestal spelen schoonheidsredenen een rol, maar het kan ook zijn dat een beugelbehandeling belangrijk kan zijn om een goed onderhoud van het gebit mogenlijk te maken. Odontes helpt u graag met een beugelbehandeling een prachtig gebit te krijgen, met een stralende glimlach.

De behandeling bestaat altijd uit een viertal stappen:

1. We beginnen met een onderzoek. Hieronder valt mondonderzoek, röntgenfoto’s, afdrukken voor gebitsmodellen en dia’s.
2. Daarna bespreken we met u het behandelplan dat door de tandarts is opgesteld na analyse  van de onderzoeksgegevens. Omdat elke mond uniek is, maken we voor elke patient een persoonlijk behandelingsplan.
3. Het plaatsen van de beugel en duidelijke uitleg en instructies over het onderhoud en gebruik van de beugel.
4. Zolang de beugel geplaatst is plannen we controle-afspraken – deze zullen maandelijks of tweemaandelijks zijn, gedurende 12 tot  24 maanden, afhankelijk van de voortgang van het behandelplan.

Kosten van een beugelbehandeling.
Bij het bespreken van het behandelplan geven wij u een begroting van de totale kosten. Voor het onderzoek en het opstellen van het behandelplan, inclusief analyse en bespreking betaalt u ongeveer € 300,-. Het eerste jaar van een behandeling met vaste apparatuur kost ongeveer € 1.200,-. Een eventueel tweede jaar ongeveer € 500,-.

De tandartstarieven zijn vastgesteld door de overheid, dit betekent dat de tarieven van Odontes hetzelfde zijn als die van andere tandartsen. Als u op de onderstaande link klikt vind u een overzicht van de tarieven van een beugelbehandeling. In uw verzekeringspolis kunt u nakijken of de beugelbehandeling geheel of gedeeltelijk vergoed wordt. Als u vragen hierover hebt kunt u bellen met uw verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon – u kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen, wij kijken graag met u naar de opties die uw verzekering biedt.

Tarieven Tandartsen