Algemene tandheelkunde


Algemene tandheelkunde is het planmatig verhelpen van algemene klachten en het bieden van periodieke gebitscontroles en gebitssaneringen volgens de meest recente kennis en opvattingen. U kunt erop rekenen dat dat gebeurt met de meest geavanceerde apparatuur.

Tandheelkunde

Meer nieuws